Categories
Teràpia d'Aceptació i Compromís (ACT) TOC

Exposició amb Prevenció de Resposta (EPR) des de la Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT) en el tractament del TOC

La Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT) és un enfocament terapèutic que proporciona a la persona consultant, eines per a la gestió dels pensaments i emocions difícils, i l’ajuda a prendre accions compromeses cap als seus valors personals. En el tractament del trastorn obsessiu compulsiu (TOC), l’exposició amb prevenció de resposta (EPR) des de l’ACT es converteix en una estratègia efectiva per superar els símptomes del TOC sense posar exclusivament el focus en disminuir l’ansietat.


Què és l’exposició amb prevenció de resposta des de l’ACT?

L’exposició amb prevenció de resposta des de l’ACT és una tècnica terapèutica que combina l’exposició als desencadenants del TOC amb l’enfocament de l’acceptació i la prevenció de les compulsions. L’objectiu principal no és reduir directament l’ansietat sinó canviar la relació amb els pensaments obsessius i les compulsions perquè no controlin la vida de la persona. En Vaico Psicología trabajamos para nuestros pacientes como psicólogos especialistas en TOC.

Com treballem l’exposició amb prevenció de resposta des de l’ACT en un cas de TOC?

1. Acceptació i defusió dels pensaments obsessius: en lloc de lluitar contra els pensaments obsessius o intentar eliminar-los, l’ACT promou l’acceptació d’aquests pensaments com a esdeveniments mentals normals i transitoris. S’ensenya a la persona a reconèixer que els pensaments no sempre reflecteixen la realitat i no necessàriament requereixen una resposta immediata.

2. Exploració dels valors personals: juntament amb el terapeuta, s’exploren els valors i les metes personals que són importants per a la persona. Aquests valors actuen com a guies pel comportament desitjat i proporcionen un sentit de propòsit a la vida.

3. Identificació de les pors i desencadenants: Es realitza una avaluació dels desencadenants del TOC: les situacions o pensaments que generen ansietat i malestar.

4. Creació d’una jerarquia d’exposició basada en valors: s’estableixen passos significatius i alineats amb els valors personals de l’individu, però que alhora són desencadenants de l’ansietat. Aquests objectius permeten establir una direcció i motivació per exposar-se gradualment als desafiaments del TOC. Durant el procés, la persona aprèn estratègies per relacionar-se amb els pensaments obsessius d’una altra manera i no reaccionar-hi.

5. Prevenció de les compulsions: durant l’exposició, s’anima l’individu a abstenir-se de fer compulsions o rituals que normalment alleugen l’ansietat a curt termini, però que perpetuen el problema a llarg termini. L’objectiu és permetre que l’ansietat i els pensaments obsessius estiguin presents sense la necessitat de fer accions per reduir-los.

6. Acció compromesa: Finalment, s’estableixen juntament amb la persona, més accions compromeses i basades en els valors personals per continuar avançant de manera autònoma. Això implicarà participar en activitats significatives i constructives, tot i que l’ansietat hi sigui present.

Beneficis de l’exposició amb prevenció de resposta des de l’ACT:

L’exposició amb prevenció de resposta des de l’ACT ofereix diversos beneficis en el tractament del TOC. En canviar la relació amb els pensaments obsessius i les compulsions, es promou una flexibilitat psicològica més gran i una vida més plena i significativa, fins i tot en presència de l’ansietat. A llarg termini, això pot resultar en una disminució de la interferència del TOC a la vida diària de l’individu.

En resum, l’exposició amb prevenció de resposta des de la Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT) és una eina poderosa per abordar el TOC. Aquesta tècnica ens convida a acceptar els pensaments obsessius com a esdeveniments mentals normals i transitoris, mentre ens connectem amb els nostres valors personals i prenem accions compromeses cap a una vida significativa.

Els nostres psicòlegs a Terrassa, estan compromesos a brindar-te teràpies basades en l’evidència, com l’exposició amb prevenció de resposta (EPR) des de l’ACT, per ajudar-te a superar els desafiaments del TOC i viure amb autenticitat i benestar. Et convidem a contactar amb nosaltres i iniciar el teu viatge de recuperació i transformació.


– Escrit per Irene Piqueras Rodes, estudiant de Psicología

Categories
Teràpia d'Aceptació i Compromís (ACT) TOC TOC

Trastorn obsessiu compulsiu (TOC) des de ACT: Símptomes i tractament

En el present article, t’expliquem de manera detallada què és el trastorn obsessiu compulsiu (TOC), quins són els principals símptomes i de quina manera es pot treballar i dur a terme un tractament del TOC.

Qué es el TOC? Quins són els seus símptomes y el seu tractament

El trastorn obsessiu compulsiu és un problema freqüent i sovint amb repercussions per a la persona i el seu entorn (personal, familiar, relacional, laboral, etc.). Aquest trastorn sol incloure símptomes relacionats amb obsessions i compulsions, encara que també és possible tenir únicament símptomes d’obsessió o de compulsió.

Símptomes principals del trastorn obsessiu compulsiu (TOC)

Les obsessions fan referència a aquells pensaments persistents i intrusius que apareixen per la nostra ment constantment i que ens causen ansietat. Solen tractar sobre temàtiques com: aprensió a la brutícia, necessitat de control (sobre si mateix/a o altres), dubtes i por a la incertesa, o intrusió de pensaments no desitjats o immorals (sexualitat, agressivitat, tabús…)
En canvi, les compulsions són rituals constituïts per conductes o comportaments que duem a terme per a alleujar l’ansietat que ens produeixen les obsessions. Aquest tipus de rituals es produeixen de manera repetitiva i la persona sol sentir un gran impuls a realitzar-los. En aquest cas, solen tractar sobre temàtiques com: neteja, ordre, recompte, exigències, pautes estrictes o comprovacions

Tractament del TOC

El tractament més habitual per al trastorn obsessiu compulsiu és l’exposició amb prevenció de resposta (EPR) de la teràpia cognitiu-conductual que detallarem en un altre dels nostres articles del Blog.
En el post d’avui, des de Vaico Psicologia ens agradaria explicar-te com es treballa el TOC des de ACT, enfocament que es complementa perfectament amb la EPR.


Cal destacar que la ACT no és un conjunt particular de tècniques, sinó que es tracta d’un enfocament transdiagnòstic que té com a objectiu fomentar la flexibilitat psicològica. En concret, aquest concepte es compon de sis processos psicològics que convé treballar (l’acceptació, el jo com a context, la defusión, el contacte amb el present, els valors i les accions compromeses), sobre els quals hem aprofundit en l’anterior article sobre ACT.


Hem de tenir en compte que, treballant des de la Teràpia d’Acceptació i Compromís, tractem de canviar la relació que la persona manté amb els seus propis esdeveniments interns (sensacions, emocions, pensaments, experiències, etc.).


Vivim en un context sociocultural on existeix la creença estesa que l’adequat és tractar de controlar aquells pensaments, emocions o sensacions que ens resulten molestos, i sembla donar-se per descomptat que és necessari eliminar el patiment tot i que aquest intent de solució pugui comportar nombroses conseqüències negatives. En canvi, des de ACT, la persona, en comptes d’intentar eliminar els seus símptomes (que és el que caldria esperar), aprendrà a acceptar els seus esdeveniments interns incontrolables perquè no li generin majors conseqüències negatives.
Imaginem que seria alguna cosa així com el fet d’intentar lluitar per a sortir d’unes arenes movedisses. El treball consistiria a adonar-se que, com més ens esforcem per sortir i combatre contra els nostres esdeveniments interns, més ens enfonsarem. La clau, en aquest sentit, seria observar, sense jutjar, tot allò que ens ocorre a nivell intern per a poder sortir d’aquelles arenes movedisses que tant ens espanten en un inici.

Dels símptomes a l’acceptació i els valors: procés de canvi per al tractament del TOC

Dit això, la ACT no se centra en els símptomes del TOC (obsessions i compulsions), sinó a promoure la flexibilitat psicològica i els seus sis processos bàsics per a millorar la qualitat de vida de la persona.
Abans de treballar amb els processos bàsics, en ACT se sol començar amb un procés de desesperança creativa. Aquest procés fa referència a la importància d’observar les estratègies que la persona ha seguit per a fer front al seu problema, i analitzar si aquest tipus d’estratègies li han estat útils o per contra aquests intents de solució són part del problema i li han portat més perjudicis que beneficis.

La idea és mostrar a la persona que presenta TOC els efectes paradoxals del control, o, dit d’una altra manera, com els intents per controlar els pensaments poden funcionar a curt termini alleujant l’ansietat, però no a llarg termini (En la nostra clínica també som psicòlegs especialistes en ansietat del tipus que sigui). Amb el pas del temps, si continuem intentant controlar i lluitar contra els nostres pensaments, sensacions i emocions, ocorrerà que apareixeran més tard amb major força i estarem cada vegada menys disposats a experimentar-los.

Manteniment i possibles causes del trastorn obsessiu compulsiu

El que sol ocórrer és que la persona entra en un cercle viciós on evita sentir, no s’exposa als seus esdeveniments interns i això de manera momentània li produeix alleujament (disminuint el seu malestar probablement duent a terme alguna compulsió).

Si la persona segueix aquest mateix patró, amb el pas del temps, cada vegada que apareix alguna sensació molesta, és molt probable que l’experimenti amb major força, i això acabaria comportant que a poc a poc acabi perdent el contacte amb els seus valors personals i dedicant el seu temps exclusivament a les seves obsessions i compulsions, afectant notablement la seva qualitat de vida.

Trastorn obsessiu compulsiu o TOC: com actuar

Seria recomanable fer conscient a la persona que presenta TOC de la importància de deixar a un costat l’intent de control dels esdeveniments interns (obsessions, sensacions) i comprometre’s a canviar duent a terme accions orientades als valors triats per ella mateixa, és a dir, que la persona actuï sobre la base d’aquelles àrees de la seva vida que més li importen.
Alguns exemples de valors personals podrien consistir en: ser una bona mare, ser honest/a, conrear l’altruisme, mostrar gratitud… Com podem observar, els valors farien referència a propòsits vitals, tenint en compte que aquests mai són assolibles com ocorreria per exemple amb els objectius.

Per tant, la idea és que la persona que presenta TOC permeti que siguin els seus valors els que guiïn les seves accions, i no les seves obsessions o compulsions, que en realitat li treuen energia i temps en la seva vida. Es tractaria de posar el nostre focus d’atenció en el present i en l’aquí i ara sense deixar-nos portar per preocupacions futures o pensaments rumiativos sobre el passat.


Així mateix, com hem pogut comprovar, l’alternativa d’afrontament en el TOC podria consistir també a permetre’s aquest tipus d’esdeveniments privats sense intentar controlar-los, perquè s’ha observat com intentar controlar les obsessions i pensaments pot resultar contraproduent, ja que el fet de focalitzar la nostra atenció en aquesta mena de pensaments pot fer que el problema es torni més freqüent i intens.


Cal destacar que, per a treballar els esdeveniments interns seria recomanable afeblir la literalitat del llenguatge de la persona. Les persones que presenten TOC solen espantar-se dels seus pensaments i obsessions com si fossin una realitat, per la qual cosa seria important diferenciar entre el fet de tenir un pensament, i el fet de sentir-se obligat a actuar amb el que la pròpia obsessió li dicta (fusió cognitiva).


Et convidem a reflexionar sobre tots aquests aspectes treballats. És important que puguis plantejar-te si val la pena continuar en la lluita de les teves obsessions, si això a llarg termini t’està ajudant, o si potser pots canviar la manera d’actuar enfront d’aquest problema.


No dubtis a contactar amb els nostres psicòlegs Terrassa si necessites suport d’un professional de la Psicologia per a ajudar-te amb aquest problema, estarem encantats de poder atendre’t.

– Escrit per Alicia Jiménez, Psicóloga General Sanitaria i Redactora de contenidos.

Categories
Teràpia d'Aceptació i Compromís (ACT)

Els 6 processos clau de la teràpia d’acceptació i compromís (ACT)

Descobreix com l’ACT pot ajudar-te a acceptar els teus pensaments i emocions difícils i comprometre’t amb els teus valors per treure’n una vida plena i significativa.

La teràpia d’acceptació i compromís (ACT, per les seves sigles en anglès) és una forma relativament nova de teràpia  basada en l’evidència que ha guanyat popularitat els darrers anys a causa de la seva eficàcia en el tractament d’una àmplia gamma de trastorns emocionals i psicològics.

L’ACT s’enfoca a ajudar les persones a desenvolupar habilitats per acceptar els seus pensaments i emocions difícils, mentre es comprometen a prendre accions en coherència amb els valors personals.

A continuació, explorarem junts els sis processos principals de l’ACT:

Acceptació: Implica aprendre a reconèixer i permetre les emocions i pensaments difícils, en lloc de lluitar contra ells o intentar suprimir-los. L’acceptació no vol dir que a un li hagi d’agradar el que està passant, sinó més aviat reconèixer que és una realitat i aprendre a donar-li un espai per tal que no impedeixi centrar-se en allò que és important.

Imagina que estàs en una platja, davant d’un oceà amb onades molt grans. Vols gaudir de l’aigua i nedar, però cada vegada que intentes entrar-hi, una onada enorme et colpeja i t’arrossega cap a la riba. Et sents frustrat i espantat, com pots gaudir del mar si no pots superar aquestes onades?

L’acceptació a ACT és com aprendre a surfejar en aquestes onades gegants. En lloc de lluitar contra elles o intentar evitar-les, aprens a reconèixer la seva força i a permetre que et portin mentre mantens l’equilibri sobre la taula. Això no vol dir que gaudeixis de les ones, però reconeixes que són una realitat de l’oceà i aprens a conviure-hi per mantenir-te a la superfície i avançar cap al teu destí.

pasos para la terapia de aceptacion

Defusió cognitiva: Aquest procés implica aprendre a separar els pensaments del seu contingut i no identificar-s’hi. En lloc de tractar de controlar o evitar pensaments negatius, s’ensenya les persones a observar-los com a simples esdeveniments mentals i no com a fets, és a dir paraules o imatges al nostre cap que poden ser útils o no.

Imagina que estàs assegut al costat d’un riu on l’aigua va passant lentament. Veus com de tant en tant, alguna fulla cau al riu i va flotant riu avall. Cada cop que sorgeix un pensament en la teva ment, el diposites en una d’aquestes fulles i el deixes anar amb la corrent. Igual que les fulles que floten, els pensaments també flueixen i desapareixen.

terapia de aceptación Terrassa

Compromís amb  el moment present: La connexió o presència amb el moment present implica parar atenció al que està succeint aquí i ara, en lloc d’estar atrapat en pensaments sobre el passat o el futur. S’encoratja les persones a estar més presents en les seves experiències i a participar activament en el que està passant a les seves vides.

Imagina que estàs gaudint d’un dia assolellat en barca. Estàs navegant tranquil·lament pel riu, i sentint la brisa fresca a la cara. Estàs vivint el moment present i gaudint cada segon de l’experiència.

Però de cop i volta, la teva ment comença a divagar. Comences a pensar en les tasques pendents que has de fer després, o en un esdeveniment passat que et fa sentir ansiós o trist. En lloc de gaudir del present, la teva ment es desvia del moment i la teva barca comença a desviar-se del corrent del riu.

De sobte, xoques amb una roca a l’aigua i t’adones que t’has allunyat del present. T’adones que si t’haguessis mantingut enfocat al moment present, podries haver evitat aquest obstacle. Igual que a la vida, quan no ens enfoquem en el moment present, perdem la perspectiva i podem enfrontar obstacles innecessaris.

aceptación, terapia

El jo com a context: Consisteix a aprendre a observar el jo com un context on ocorren els pensaments, emocions i experiències internes, en lloc d’identificar-s’hi i fusionar-s’hi. En altres paraules, el jo com a context és com el “lloc” on succeeixen les nostres experiències internes, però no som aquestes experiències internes en si mateixes.

Imagina que estàs jugant una partida d’escacs en un tauler on hi ha fitxes blanques i negres. Les fitxes blanques representen els teus pensaments i les emocions que t’agrada pensar i sentir. Les fitxes negres són els pensaments i les emocions que et molesten o et fan sentir malament. Si et preguntessin qui ets en aquest joc, probablement respondries que ets les fitxes blanques. Però en realitat ets el tauler on es desenvolupa el joc, el context que conté tant les fitxes blanques com les negres i que es manté constant observant el joc. Tu tens tant aspectes positius com negatius a la teva vida i és important aprendre a acceptar-los i manejar-los, tenint en compte que tu ets el tauler.

terapia para la aceptación

Valors: Els valors són principis, qualitats o ideals que una persona considera importants, significatius i dignes de ser perseguits a la seva vida. Alguns exemples comuns de valors són: l’honestedat, la lleialtat, la justícia, la llibertat, la creativitat, la família, l’amistat, la tranquil·litat, la igualtat i la responsabilitat, entre d’altres.

Aquest procés consisteix a identificar i comprometre’s amb els valors personals, aquells principis i metes que per a tu són rellevants i significatius. El procés de compromís amb els valors implica, per tant,  primer identificar quins són els valors importants per a tu i després, treballar per aprendre a millorar la capacitat de decisió i actuar de manera coherent amb aquests valors, fins i tot quan les emocions o els pensaments puguin fer que sigui una tasca difícil.

Accions coherents amb els valors: Consisteix a dur a terme accions que estiguin alineades amb els valors personals d’un individu, fins i tot si aquestes accions impliquen enfrontar el dolor, la incomoditat o la por.

Imagina que els teus valors són una brúixola que et guia a la vida. Aquesta brúixola t’indica cap on et vols dirigir, les direccions que deus seguir per sentir-te realitzat. Cada vegada que prens una decisió o tries una acció, consultes la teva brúixola per assegurar-te que t’estàs movent en la direcció correcta. De vegades, el camí pot ser difícil, amb obstacles i desafiaments que t’allunyen del teu rumb. Però fins i tot en els moments més difícils, la teva brúixola t’ajuda a mantenir el rumb i continuar avançant cap als teus objectius i fites importants. Amb la pràctica, aprens a confiar en la teva brúixola i prendre decisions i accions coherents amb els teus valors, fins i tot quan la vida es torna complicada.

Com a psicòlegs a Terrassa, a la nostra consulta, a través del treball d’aquests sis processos, el que és busca es ajudar a les persones a desenvolupar el que és coneix com a flexibilitat psicològica, es a dir  la capacitat de ser més flexibles en la seva manera de pensar i actuar, i de respondre a situacions difícils de manera més saludable i efectiva.

Si estàs interessat a provar la Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT) com una forma d’abordar els teus desafiaments emocionals i millorar el teu benestar psicològic, et convidem a venir a VAICO, on comptem amb un equip de psicòlegs experimentats en l’aplicació d’ACT i altres teràpies de tercera generació. Estarem encantats d’ajudar-te a fer el primer pas en aquest camí.

i a tu? Què et diu la teva experiència? Et llegim atentament.

Escrit per Irene Piqueras Rodes, estudiant de Psicología